Політика конфіденційності сайту "ВІННИЦЬКІ ЕКСКУРСОВОДИ"

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - «Політика конфіденційності») діє відносно всієї інформації, яку Сервіс «Вінницькі екскурсоводи», розташований за адресою - https://ekskursovod.webnode.com.ua/, може отримати про користувача під час користування Сервісом.

 

ПЕРЕД РЕЄСТРАЦІЄЮ У СЕРВІС РЕКОМЕНДУЄМО ОЗНАЙОМИТИСЬ З ЦІЄЮ ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Терміни, які використовуються в цій Політиці конфіденційності мають аналогічне значення, встановлене Ліцензійною угодою (Публічною офертою), яка розташована в мережі Інтернет за адресою: https://ekskursovod.webnode.com.ua/.

1.2. У цій Політиці конфіденційності використовуються,також, такі терміни:

1.2.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2.2. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі, з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

1.2.3. Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання вимога не допускати поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.2.4. Cookies - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.2.5. IP-адреса - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, яка побудована за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. Реєстрація в Сервісі означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сервісу.

2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сервісу (Сайту, який розташований в мережі Інтернет за адресою https://ekskursovod.webnode.com.ua/).

2.4. Достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сервісу не перевіряється.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Сторін щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Сервісу при реєстрації в Сервісі.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сервісі в розділі про реєстрацію та включають до себе наступну інформацію: адреса електронної пошти, ПІБ, дату народження, вік, стать, місце розташування (місто), номер мобільного телефону, фотографію, дані про автомобіль, дані документа, що посвідчує особу (скановану копію документа, що посвідчує особу), дані водійського посвідчення (скановану копію посвідчення водія ), а також, інші відомості.

3.3. Сервіс захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду і при відвідуванні сторінок Сайту, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

- IP адреса;

- Інформація з cookies;

- Інформація про браузер (або іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);

- Час доступу;

- Інші дані.

3.3.1. Cookies застосовується, щоб контролювати на нашому Сайті визначення часу вашого перебування в режимі он-лайн та використання. Ви можете прийняти або відхилити куки. Більшість браузерів автоматично приймають куки. Щоб дізнатися більше про куки, в тому числі про те, як відмовитися від куки на своєму комп'ютері, натисніть наступні посилання:

- Microsoft Internet Explorer: https://www.microsoft.com/info/cookies.htm

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Cookies-Information-that-websites-store-on-your-computer/ta-p/1483

3.3.2. Сервіс здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, а також якісного надання Сервісу Користувачеві.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія відвідувань, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача можуть використовуватись з метою:

4.1.1. укладання висновку цієї Ліцензійної угоди (Публічної оферти) та надання права користування Сервісом і / або додатковим функціоналом Сервісу;

4.1.2. надання Користувачеві доступу до Сервісу;

4.1.3. встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сервісу;

4.1.4. надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з користуванням Сервісом;

4.1.5. надання Користувачеві спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від Сервісу.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що персональні дані можуть передати третім особам, операторам електрозв'язку, виключно з метою надання доступу Користувачеві до Сервісу. Користувач згоден, що може бути здійснена транскордонна передача даних.

5.3. Користувач, реєструючись в Сервісі згоден з тим, що деяка інформація надана їм при реєстрації є загальнодоступною і доступна будь-якій третій особі без обмеження території. Користувач, реєструючись в сервісі

5.4. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

5.5. Користувач згоден з тим, що стосовно персональних даних Користувача можуть бути застосовані наступні дії: збір, накопичення і зберігання, поширення, видалення або знищення, блокування, зміна або доповнення.

 

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ГАРАНТІЇ

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сервісом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Отримана інформація використовується виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.3. Конфіденційна інформація зберігається в таємниці, не розголошується без попередньої письмової згоди Користувача, а також, не здійснюється продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.4. Вживаються заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.5. Здійснюється блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій, а також в разі, коли Користувач порушив положення Ліцензійного договору (Публічної оферти).

6.6. Знищення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та Ліцензійної угоди (Публічної офертою). Знищення персональних даних здійснюється у разі:

6.6.1. припинення взаємовідносин між Користувачем та Ліцензіаром на підставі письмового повідомлення Користувача про розірвання Ліцензійного договору (Публічної оферти) в порядку, встановленому зазначеним документом;

6.6.2. припинення взаємовідносин між Користувачем та Ліцензіаром у зв'язку з порушенням Користувачем положень Ліцензійної угоди (Публічної оферти) і / або правил, умов користування Сервісом;

6.6.3. в інших випадках, встановлених законодавством України.

 

7. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право:

7.1.2. відмовитися від надання персональних даних. У цьому випадку Ви не повинні реєструватися в Сервісі;

7.1.3. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

7.1.4. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, до яких передаються його персональні дані;

7.1.5. на доступ до своїх персональних даних;

7.1.6. отримувати не пізніш, як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються його персональні дані, а також, отримувати зміст таких персональних даних;

7.1.7. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7.1.8. здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації ми не несемо відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

8.1.1. стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

8.1.2. стала загальнодоступною за згодою Користувача;

8.1.3. була розголошена за згодою Користувача.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1.Зміни в справжню Політику конфіденційності можуть бути внесені без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі звернення користувачів з питань обробки персональних даних повинні відповідати законодавству України про персональні дані, виконані в письмовому вигляді та направлені у вигляді скану на електронну пошту sasha1999tytko@gmail.com

9.4. Ліцензіар надає відповідь на запити користувачів з питань обробки персональних даних протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту.

9.5. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ekskursovod.webnode.com.ua/Діє з 11.04.2021

Політика конфіденційності вебсервера WEBNODE

Будь ласка, зверніть увагу, що будь-яке зображення, відео або будь-який інший контент, завантажений Користувачем на сайті "ВІННИЦЬКІ ЕКСКУРСОВОДИ", стає опублікованим контентом; тому не вважається "приватною інформацією" і не є суб'єктом цієї Політики Конфіденційності.

Ідентифікація та контактні дані Вашого контролера персональних даних:

Webnode AG, ID CH - 170.3.036.124-0, адреса: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland, контактний email: support@webnode.com.

(в сукупності названі також "Webnode" або "ми"),

Вебсервер сайту

1. Webnode як контролер персональних даних

Webnode діє як контролер персональних даних стосовно Персональних даних Користувачів та осіб, які відвідують вебсайт Webnode.

Для виконання договору або виконання юридичних зобов'язань Webnode збирає персональні дані, отримані від Користувача, під час заповнення контактних та реєстраційних форм, замовлень, платіжних форм та фактур на нашому сайті.

Webnode також обробляє дані, які отримує від Користувача та інших осіб, які використовують Webnode або відвідують наш вебсайт:

  • файли cookies (Файли cookie – це невеликі текстові файли, які зберігаються Вашим браузером на Вашому пристрої, щоб зберегти необхідну інформацію, потрібну для правильної роботи наших технологій. Ми використовуємо декілька файлів cookie для аутентифікації користувачів, їхніх уподобань та для моніторингу результативності наших маркетингових кампаній. Ви можете видалити чи відключити cookies, але зверніть увагу, що без них Ви не зможете користуватися нашою системою.);
  • лог-файли (IP адреса або інші онлайн-ідентифікатори).

Як довго ми обробляємо персональні дані? Персональні дані Користувача обробляються протягом дії договірних відносин, а згодом – на час, необхідний для гарантування безпеки послуги та виконання зобов'язань, що випливають із спеціальних правових норм.

2. Webnode як процесор персональних даних

Webnode надає Користувачеві місце для зберігання даних на серверах Webnode. Дані Користувача також можуть містити персональні дані інших фізичних осіб (суб'єктів даних). По відношенню до цих персональних даних Webnode виступає як процесор персональних даних. Користувач є контролером персональних даних. Згідно зі статтею 28 GDPR, контролер і процесор (Webnode) укладають Угоду на обробку даних, яка доступна тут.

Яка є мета обробки та як ми поводимося з даними? Webnode не втручається в дані Користувача та не змінює їх, не розкриває їх, не надає доступ до них або не передає їх третім особам (за винятком їх надання в органи державної влади відповідно до закону), окрім їх зберігання на серверах Webnode, якщо інше не передбачено договором. Єдиною метою маніпуляцій з цими персональними даними є їх зберігання та надання доступу до них Користувачеві.

3. Реципієнти та процесори персональних даних

Webnode не передає персональну інформацію будь-яким іншим контролерам.

Процесорами персональних даних є:

  • компанії або фізичні суб'єкти господарювання, що здійснюють бухгалтерський облік та відповідають за проведення бухгалтерських операцій;
  • компанії чи підприємці у сфері ІТ, що відповідають за впровадження ІТ-адміністрування та розробку програм, що використовуються Webnode;
  • компанії або фірми, що надають послуги серверів, які відповідають за зберігання даних;
  • компанії, що надають платіжні послуги;
  • компанії, що надають послуги обміну повідомленнями електронною поштою;
  • компанії, що надають послуги реєстрації доменів;
  • компанії, що надають послуги аутентифікації через платформи соціальних мереж

Персональні дані можуть за певних умов стати доступними державним органам.

4. Права суб'єктів даних

Суб'єкт даних має: а) право доступу; б) право на виправлення; в) право на видалення; г) право на обмеження обробки; ґ) право заперечувати проти обробки; д) право на переносність даних; е) право подати скаргу до наглядового органу; є) право на інформацію щодо виправлення чи видалення персональних даних або обмежень щодо обробки; ж) право бути поінформованим у випадку порушення безпеки персональних даних; з) право відкликати згоду на обробку персональних даних.

Ваші права як суб’єкта даних детально описані у Регламенті ЄС 2016/679 (GDPR)

Ви можете відкликати свою згоду будь-коли в письмовій формі та скористатися іншими правами Суб'єкта, надіславши свій запит на адресу електронної пошти privacy@webnode.com.